't bierboekske

't bierboekske

Ons eigen driemaandelijks ledentijdschrift met vooral clubnieuws waarvan het nulnummer (één recto-verso gecopieerd A-drietje) verscheen in de herfst van 1991 is ondertussen een min of meer volwassen clubblad geworden.