helpers

helpers in de watten

Zonder onze medewerkers zijn we niets, daarom mogen zij niets te kort komen. De pare jaren nodigen we hen uit op een teerfeest met alles erop en eraan, de onpare jaren maken we een daguitstap.

Het wordt dus in 2022 een teerfeest.


vrijdag 09 december 2022

teerfeest

Onze club, De Heikantse Bierliefhebbers, kan slechts blijven bestaan dank zij de belangeloze inzet van velen.

Meer info volgt ten gepasten tijde.